Pasientorganisasjoner

Norsk Forening for Nevrofibromatose

v/Britt Ohrø

Aasgaarden 10

3179 Åsgårdstrand

Telefon: 33 08 14 50

E-post: brittohr@online.no

www.nevrofibromatose.no