Pasientorganisasjoner

Norsk Forening for Benmargstransplanterte, NFBMT

c/o Kreftforeningen

Tullinsg. 2

Postboks 4 Sentrum

0101 Oslo

Telefon: 0 78 77

E-post: benmargsforeningen@kreftforeningen.no

www.benmarg.no