Pasientorganisasjoner

Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede

Karl Johansg. 2

0154 Oslo

Telefon: 22 42 09 00

Telefaks: 22 42 09 20

E-post: noff@oslo.online.no