Pasientorganisasjoner

Norges Whiplash Forbund

Møllerg. 12

Postboks 4734 Sofienberg

0506 Oslo

Telefon: 22 42 13 40

Telefaks: 22 42 18 82

E-post: post@nwf.no