Pasientorganisasjoner

Norges Døveforbund

Grensen 9

0159 Oslo

Telefon: 23 31 06 30

Teksttelefon: 23 31 06 40

Telefaks: 23 31 06 50

E-post: post@doveforbundet.no

www.deafnet.no