Pasientorganisasjoner

NLFL - Norsk Landsforening for Laryngektomerte

Tullinsg. 2

Postboks 4 Sentrum

0101 Oslo

Telefon: 0 78 77

Telefon: 22 86 67 47

Telefaks: 22 85 36 96

E-post: nlfl@kreftforeningen.no

http://kfin.no/nlfl/landsforeningen.php