Pasientorganisasjoner

Mental Helse Norge

Frogner Hovedgård, Frogner Ring 8

Postboks 298 Sentrum

3701 Skien

Telefon: 35 58 77 00

Hjelpetelefon: 810 30 030

Telefaks: 35 58 77 01

E-post: post@mentalhelse.no

www.mentalhelse.no