Pasientorganisasjoner

M.E. Nettverket i Norge

Vestre Strømkaien 7

3. etg., FFO Hordaland

Postboks 692 Sentrum

5807 Bergen

Telefon: 90 10 88 91

E-post: kontor@menin.no