Pasientorganisasjoner

M.E. Nettverket i Norge

3. etg., FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9

Postboks 692 Sentrum

5807 Bergen

Telefon: 90 10 88 91

E-post: info@menin.no

www.menin.no