Pasientorganisasjoner

LSHDB (Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde)

Lille Grensen 7

0159 Oslo

Telefon: 22 41 34 24

Teksttelefon: 22 41 45 24

Telefaks: 22 42 65 06

E-post: lshdb@aktivepost.no

www.lshdb.no