Pasientorganisasjoner

Leverforeningen

v/Asbjørn Heggem

Kløversvingen 32

3612 Kongsberg

Telefon: 32 73 64 07

Telefon: 32 28 95 66

www.leverforeningen.no