PasientorganisasjonerLandsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF)

Postboks 808 Sentrum

0104 Oslo

Telefon: 880 05 021

E-post: post@lmfnorge.no

www.lmfnorge.no