Pasientorganisasjoner

Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS)

LARS v/Norges Handikapforbund

Schweigaardsg. 12

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Telefon: 24 10 24 00

E-post: kontakt@lars.no

www.lars.no