Pasientorganisasjoner

Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Telefon: 24 10 24 00

Telefaks: 24 10 24 99

E-post: post@lfps.no

www.lfps.no