Pasientorganisasjoner

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP)

Møllerv. 4

0182 Oslo

Telefon: 23 29 19 68

Telefaks: 23 29 19 42

E-post: lpp@lpp.no

www.lpp.no