PasientorganisasjonerLandsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Postboks 6727 Etterstad

0609 Oslo

Telefon: 23 05 45 50

E-post: post@lnt.no

www.lnt.no