Pasientorganisasjoner

Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Telefon: 24 10 24 00

Telefaks: 24 10 24 99

E-post: info@lkb.no

www.lkb.no