PasientorganisasjonerLandsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Telefon: 24 10 24 00

E-post: post@lkb.no

www.lkb.no