Pasientorganisasjoner

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Sandakerv. 99

Postboks 4375 Nydalen

0402 Oslo

Telefon: 22 79 93 00

Telefaks: 22 22 38 33

E-post: post@lhl.no

www.lhl.no