Pasientorganisasjoner

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Ragnar Strøms v. 10

2067 Jessheim

Telefon: 67 02 30 00

E-post: post@lhl.no

www.lhl.no