Pasientorganisasjoner

Landsforeningen for AMC
(Arthrogryposis Multiplex Congenita)

Galleriet Oslo

Schweigaardsg. 12

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Telefon: 24 10 24 00

Telefaks: 24 10 24 99

E-post: leder@amc-foreningen.no

http://www.amc-foreningen.no