Pasientorganisasjoner

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Hans N. Haugesg. 44 B

0481 Oslo

Telefon: 948 89 241

E-post: post@lupeorg.no

www.lupeorg.no