Pasientorganisasjoner

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Hans N. Haugesg. 44 B

0481 Oslo

Telefon: 22 22 14 82

Telefaks: 22 22 14 85

www.landsforbundet-lupe.no