Pasientorganisasjoner

Interesseforeningen for LMBB Syndrom (Laurence-Moon-Biedl-Bardet)

c/o FFOs Smågruppesekretariat

Postboks 4568 Nydalen

0404 Oslo

Telefon: 22 79 91 39

Telefaks: 22 79 91 98

E-post: bjarne.trodahl@norsvin.no

www.ffo.no/?dokId=350