Pasientorganisasjoner

Iktyoseforeningen i Norge

c/o Gunn E. Nordlie

Røaknekken 10

0754 Oslo

Telefon: 22 52 12 94

Mobiltelefon: 90 96 54 69

E-post: gunn.nordlie@getmail.no