Pasientorganisasjoner

Iktyoseforeningen i Norge

v/ Linda Paulsen

Gullåsv. 31

3947 Langangen

Telefon: 974 76 283

E-post: iktyose@gmail.com