Pasientorganisasjoner

Hofteforeningen

Schweigaardsg. 12

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Telefon: 24 10 24 00

Telefaks: 24 10 24 99