Pasientorganisasjoner

Unge Funksjonshemmede

Mariboesg. 13

0183 Oslo

Telefon: 815 56 425

Telefaks: 22 79 91 98

E-post: post@ungefunksjonshemmede.no

http://www.ungefunksjonshemmede.no/