Pasientorganisasjoner

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Sandakerv. 99

Postboks 4568 Nydalen

0404 Oslo

Telefon: 22 79 91 00

Telefaks: 22 79 91 98

E-post: info@ffo.no

www.ffo.no