PasientorganisasjonerFotfeilforeningen

Schweigaardsg. 12

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Telefon: 24 10 24 00

E-post: post@fotfeilforeningen.no

www.nhf.no