Pasientorganisasjoner

Foreningen for Søvnsykdommer

c/o FFOs Smågruppesekretariat

Postboks 4568 Nydalen

0404 Oslo

Telefon: 22 79 90 03

Telefon: 22 79 91 00

Telefaks: 22 79 91 98

E-post: stramber@online.no

www.soevnforeningen.no