PasientorganisasjonerForeningen for Kroniske Smertepasienter avd. Oslo og Omegn

Gamle Leirdalsv. 16

1081 Oslo

Telefon: 948 84 642

E-post: fks.oslo@kroniskesmerter.no

www.smerter.org