Pasientorganisasjoner

Foreningen for Kroniske Smertepasienter

Sentralstyret

Postboks 154 Nesttun

5852 Bergen

Telefon: 55 27 06 58

Telefaks: 55 22 99 20

E-post: fks@oslo.online.no

www.smerter.org