Pasientorganisasjoner

Foreningen for hjertesyke barn

Øvre Vollg. 11

Postboks 222 Sentrum

0103 Oslo

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no

www.ffhb.no