Pasientorganisasjoner

Brystkreftforeningen

c/o Kreftforeningen

Tullinsg. 2

Postboks 4 Sentrum

0101 Oslo

Telefon: 0 20 66

Telefaks: 22 86 67 11