Pasientorganisasjoner

ADHD-foreningen (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)

Alexandragården

Arnstein Arnebergs v. 30

1366 Lysaker

Telefon: 67 12 85 85

Telefaks: 67 12 85 86

E-post: post@adhd-foreningen.no

www.adhdnorge.no