Xenical

Farmagon


Virkestoff: OrlistatPakningsvedlegg