Seroxat

GlaxoSmithKlineVirkestoff: ParoksetinPakningsvedlegg