Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg per 24 timer vaginalinnlegg

etonogestrel/etinyløstradiol

Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler:
 • De er en av de mest pålitelige prevensjonsmetodene som finnes dersom de brukes riktig.
 • De gir en liten økning i risiko for å få blodpropp i en blodåre (vener eller arterier), spesielt i løpet av det første året eller når bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler gjenopptas etter et opphold på 4 uker eller mer.
 • Vær oppmerksom og informer legen din dersom du tror at du har symptomer på blodpropp (se avsnitt 2 «Blodpropper»).
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva NuvaRing er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker NuvaRing
 3. Hvordan du bruker NuvaRing
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer NuvaRing
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva NuvaRing er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
NuvaRing er en vaginal prevensjonsring som brukes til å hindre graviditet. Hver ring inneholder en liten mengde av to kvinnelige kjønnshormoner - etonogestrel og etinyløstradiol. Ringen frigir disse hormonene langsomt til blodbanen. På grunn av den lille mengden hormoner som blir frigitt, blir NuvaRing betraktet som et lavdose hormonelt prevensjonsmiddel. Fordi NuvaRing frigir to forskjellige typer hormoner, er det et hormonelt prevensjonsmiddel av kombinasjonstypen.
NuvaRing virker akkurat som en prevensjonspille av kombinasjonstypen (p-pillen), men i stedet for å ta en pille hver dag, brukes ringen i 3 uker på rad. NuvaRing frigir to kvinnelige kjønnshormoner som hindrer at en eggcelle løsner fra eggstokkene. Hvis det ikke skjer en eggløsning, kan du ikke bli gravid.
 
2. Hva du må vite før du bruker NuvaRingGenerell informasjon
Før du begynner å bruke NuvaRing må du lese informasjonen om blodpropper i avsnitt 2. Det er spesielt viktig å lese om symptomene på blodpropp - se avsnitt 2 «Blodpropper».
I dette pakningsvedlegget er det beskrevet flere situasjoner der du bør avbryte bruk av NuvaRing, eller der NuvaRing kan være mindre pålitelig. I slike situasjoner bør du ikke ha samleie eller du bør ta ikke-hormonelle preventive forholdsregler i tillegg, slik som å bruke mannlig kondom eller annen barrieremetode. Bruk ikke «sikre perioder» eller temperaturmetoder. Disse metodene kan være upålitelige fordi NuvaRing forandrer de månedlige endringene i kroppstemperaturen og i slimhinnen i livmorhalsen.
Akkurat som andre hormonelle prevensjonsmidler beskytter heller ikke NuvaRing mot HIV-infeksjon (AIDS) eller noen annen seksuelt overførbar sykdom.
Bruk ikke NuvaRing:
Du skal ikke bruke NuvaRing dersom du har noen av tilstandene som er angitt under. Dersom du har noen av tilstandene angitt under, skal du informere legen din. Legen din vil drøfte hvilke andre former for prevensjon som kan være mer passende for deg.
 • dersom du har (eller har hatt) blodpropp i en blodåre i bena (dyp venøs trombose), lungene (lungeemboli) eller andre organer
 • dersom du vet at du har en sykdom som påvirker blodlevringen – f.eks. protein C-mangel, protein S-mangel, antitrombin‑III-mangel, Faktor V Leiden eller antifosfolipidantistoffer
 • dersom du skal gjennomgå en operasjon, eller dersom du blir sengeliggende i en lang periode (se avsnittet «Blodpropper»)
 • dersom du har eller har hatt et hjerteinfarkt eller slag
 • dersom du har (eller har hatt) hjertekrampe (angina pectoris - en tilstand som forårsaker sterke brystsmerter og kan være første tegn på et hjerteinfarkt) eller drypp (transitorisk iskemisk attakk)
 • dersom du har noen av følgende sykdommer som kan øke risikoen for en blodpropp i en blodåre (arterie):
  • alvorlig diabetes med skade på blodårene
  • svært høyt blodtrykk
  • svært høyt fettinnhold i blodet (kolesterol eller triglyserider)
  • en tilstand som kalles hyperhomocysteinemi
 • dersom du har (eller har hatt) en type migrene som kalles «migrene med aura»
 • dersom du har (hatt) en betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) som henger sammen med høye nivåer av fettstoffer i blodet ditt
 • dersom du har (hatt) alvorlig leversykdom (og leveren enda ikke fungerer normalt)
 • dersom du har (hatt) en godartet eller ondartet svulst i leveren
 • dersom du har (hatt) eller kan ha kreft i brystene eller kjønnsorganene
 • dersom du har uforklarlige vaginalblødninger
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor etinyløstradiol eller etonogestrel eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
Hvis noen av disse tilstandene viser seg for første gang mens du bruker NuvaRing, ta ut ringen umiddelbart og kontakt legen din. I mellomtiden bør du bruke et ikke-hormonelt prevensjonsmiddel.
Ikke bruk NuvaRing dersom du har hepatitt C og bruker legemidler som inneholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir (se også avsnittet «Andre legemidler og NuvaRing»).
Advarsler og forsiktighetsregler

Når bør du kontakte legen din?
Oppsøk øyeblikkelig legehjelp
 • dersom du merker mulige tegn på blodpropp som kan bety at du har fått en blodpropp i benet (dvs. dyp venøs trombose), en blodpropp i lungene (dvs. lungeemboli), et hjerteinfarkt eller et slag (se avsnittet «Blodpropp» under).
For beskrivelse av symptomene på disse alvorlige bivirkningene, se «Hvordan kjenne igjen en blodpropp».

Rådfør deg med legen din dersom noen av de følgende tilstandene gjelder for deg.
Dersom tilstanden utvikler seg eller forverres ved bruk av NuvaRing, må du også rådføre deg med legen din.
 • dersom en nær slektning har eller noensinne har hatt brystkreft
 • dersom du har epilepsi (se avsnittet ”Andre legemidler og NuvaRing”)
 • dersom du har leversykdom (f.eks. gulsott) eller sykdom i galleblæren (f.eks. gallesten)
 • dersom du har Crohns sykdom eller kronisk betennelsessykdom i tarmen (ulcerøs kolitt)
 • dersom du har bindevevssykdom (systemisk lupus erythematosus, SLE- en sykdom som påvirker immunforsvaret ditt)
 • dersom du har hemolytisk uremisk syndrom (HUS – en sykdom med blodpropper som gir nyresvikt)
 • dersom du har en arvelig sykdom i de røde blodcellene (sigdcellesykdom)
 • dersom du har svært høyt fettinnhold i blodet (hypertriglyseridemi) eller noen i familien din har hatt denne tilstanden. Hypertriglyseridemi er forbundet med økt risiko for å utvikle betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • dersom du skal gjennomgå en operasjon, eller du blir sengeliggende i en lang periode (se avsnitt 2 «Blodpropper»)
 • dersom du nettopp har født, har du økt risiko for å få blodpropp. Du bør spørre legen din om hvor raskt etter fødselen du kan begynne å bruke Nuvaring
 • dersom du har betennelse i blodårene under huden (overfladisk tromboflebitt)
 • dersom du har åreknuter
 • dersom du har en tilstand som oppstod for første gang eller forverret seg under graviditet eller ved tidligere bruk av kjønnshormoner [f.eks. hørselstap, porfyri (en blodsykdom), herpes gestationes (hudutslett med blemmer under graviditet), Sydenhams chorea (en nervesykdom der plutselige ufrivillige kroppsbevegelser forekommer), arvelig angionevrotisk ødem (du må oppsøke legen din umiddelbart hvis du opplever symptomer på anginevrotisk ødem slik som hevelser i ansiktet, tungen og/eller halsen og/eller svelgeproblemer eller elveblest sammen med pustevansker)].dersom du har (eller har hatt) kloasma [gulbrune pigmentflekker (såkalte ”svangerskapsflekker”, spesielt i ansiktet)]; unngå i så fall for stor eksponering for sol eller ultrafiolette stråler.
 • dersom du har en helsetilstand som gjør det vanskelig å bruke NuvaRing, for eksempel hvis du har forstoppelse, har nedfallen livmor eller har smerter under samleie.
 • dersom du har presserende, hyppig, brennende og/eller smertefull vannlatning, og ikke kan finne ringen i skjeden. Disse symptomene kan indikere at NuvaRing ved en feiltagelse er satt inn i urinblæren.
Blodpropper
Bruk av et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel som NuvaRing innebærer økt risiko for blodpropp sammenlignet med ingen bruk. I sjeldne tilfeller kan blodpropper blokkere blodårene og gi alvorlige problemer.
Blodpropper kan utvikle seg
 • i blodårer kalt vener (såkalt venøs trombose eller venøs tromboembolisme)
 • i blodårer kalt arterier (såkalt arteriell trombose eller arteriell tromboembolisme)
Det er ikke alltid man blir helt frisk etter en blodpropp. I sjeldne tilfeller kan det oppstå varige skader, og i svært sjeldne tilfeller kan de være dødelige.
Det er viktig å huske på at den totale risikoen for blodpropp med NuvaRing er liten.
Slik gjenkjenner du en blodpropp
Oppsøk øyeblikkelig legehjelp dersom du merker noen av følgende tegn eller symptomer.

Har du noen av disse symptomene?

Da kan det være

 • hevelse i ett ben eller langs en blodåre i benet eller foten, sammen med:
  • smerter eller ømhet i benet som kun merkes når du står oppreist eller går
  • økt varmefølelse i det aktuelle benet
  • forandret hudfarge på benet, f.eks. at det blir blekt, rødt eller blått

Dyp venøs trombose

 • plutselig, uforklarlig kortpustethet eller rask pust
 • plutselig hoste uten åpenbar årsak, som kan føre til at blod hostes opp
 • sterk brystsmerte som kan øke ved dype åndedrag
 • alvorlig ørhet eller svimmelhet
 • raske eller uregelmessige hjerteslag
 • kraftige smerter i magen
Hvis du er usikker, bør du snakke med en lege om noen av disse symptomene, siden hoste eller kortpustethet kan feiltolkes som en lettere tilstand slik som en luftveisinfeksjon (f.eks. forkjølelse).

Lungeemboli

Symptomer som vanligvis forekommer i ett øye:
 • umiddelbart synstap eller
 • tåkesyn uten smerter som kan utvikle seg til synstap

Retinale venøse tromboser (blodpropp i øyet)

 • brystsmerte, ubehag, trykk, tyngde
 • følelse av press på eller fullhet i brystet, armen eller under brystbenet
 • metthet, fordøyelsesproblemer eller kvelningsfornemmelse
 • ubehag i overkroppen som stråler til ryggen, kjeven, halsen, armen og magen
 • svette, kvalme, oppkast eller svimmelhet
 • ekstrem svakhet, angst eller kortpustethet
 • raske eller uregelmessige hjerteslag

Hjerteinfarkt

 • plutselig svakhet eller nummenhet i ansiktet, armen eller benet, spesielt på den ene siden av kroppen
 • plutselig forvirring, vanskeligheter med å snakke eller forstå
 • plutselige vanskeligheter med å se på ett eller begge øynene
 • plutselige vanskeligheter med å gå, svimmelhet, tap av balanse eller koordinasjon
 • plutselig, kraftig eller langvarig hodepine uten noen kjent årsak
 • tap av bevissthet eller besvimelse med eller uten anfall
I noen tilfeller kan symptomene på slag være kortvarige med en nesten umiddelbar, fullstendig tilfriskning, men du bør likevel oppsøke akutt medisinsk hjelp da du kan være i faresonen for å få et nytt slag.

Slag

 • hevelse eller lett blå misfarging i en arm eller et ben
 • kraftig smerte i magen (akutt abdomen)

Blodpropper som blokkerer andre blodårer

Blodpropper i en blodåre som kalles veneHva kan skje hvis en blodpropp dannes i en vene?
 • Bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler innebærer økt risiko for å få blodpropp i en vene (venøs trombose). Disse bivirkningene er imidlertid sjeldne. Blodpropper forekommer oftest det første året man bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel.
 • Dersom blodpropp dannes i en vene i benet eller foten, kan det gi dyp venøs trombose.
 • Dersom en blodpropp forflytter seg fra blodåren i benet og setter seg fast i lungene, kan det forårsake en lungeemboli.
 • Svært sjeldent kan en blodpropp dannes i en vene i et annet organ, f.eks. øyet (retinal venøs trombose).
Når er risikoen for å utvikle en blodpropp i en vene høyest?
Risiko for å utvikle blodpropp i en vene er høyest i løpet av det første året ved første gangs bruk av et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel. Risikoen kan også være økt dersom bruk av et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel (det samme preparatet eller et annet preparat) gjenopptas etter et opphold på 4 uker eller mer.
Etter det første året blir risikoen lavere, men er alltid noe økt sammenlignet med ingen bruk. Når du slutter å bruke NuvaRing går risikoen for blodpropp tilbake til det normale innen noen få uker.
Hva er risikoen for å utvikle en blodpropp?
Risikoen avhenger av din totalrisiko for blodpropp og hvilken type kombinert hormonelt prevensjonsmiddel du bruker.
Den totale risikoen for blodpropp i benet eller lungene med NuvaRing er liten.
 • Hos kvinner som ikke bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel og som ikke er gravide, vil cirka 2 av 10 000 få blodpropp i løpet av ett år.
 • Av 10 000 kvinner som bruker kombinert hormonelt prevensjonsmiddel som inneholder levonorgestrel, noretisteron eller norgestimat vil cirka 5-7 få blodpropp i løpet av ett år.
 • Av 10 000 kvinner som bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel som inneholder norelgestromin eller etonogestrel (f.eks. NuvaRing) eller, vil ca. 6-12 kvinner få blodpropp i løpet av ett år.
 • Risiko for å få blodpropp vil variere basert på din sykehistorie (se «Faktorer som øker risikoen for en blodpropp” under)

 

Risiko for å få blodpropp i løpet av ett år

Kvinner som ikke bruker et kombinert hormonpreparat som p-pille/plaster/ring og ikke er gravide

Cirka 2 av 10 000 kvinner

Kvinner som bruker en kombinasjons-p-pille som inneholder levonorgestrel, noretisteron eller norgestimat

Cirka 5‑7 av 10 000 kvinner

Kvinner som bruker NuvaRing

Cirka 6‑12 av 10 000 kvinner

Faktorer som øker risikoen for en blodpropp i en vene
Risikoen for blodpropp med NuvaRing er liten, men noen tilstander vil øke risikoen. Risikoen er økt:
 • dersom du er svært overvektig (kroppsmasseindeks eller BMI på over 30 kg/m2)
 • dersom et nært familiemedlem har hatt en blodpropp i benet, lungen eller annet organ i ung alder (f.eks. under 50 år). I så fall kan du ha en arvelig blodlevringssykdom
 • dersom du må gjennomgå en operasjon, eller dersom du blir sengeliggende i en lang periode på grunn av en skade eller sykdom, eller du har gipset benet. Det kan være nødvendig å avbryte bruk av kombinert hormonelt prevensjonsmiddel flere uker før operasjonen eller mens du er mindre mobil. Dersom du må slutte å ta NuvaRing må du spørre legen din når du kan begynne å bruke det igjen
 • etter hvert som du blir eldre (spesielt eldre enn cirka 35 år)
 • dersom du har vært gjennom en fødsel de siste ukene
Risikoen for å få blodpropp øker jo flere tilstander du har.
Flyreiser (>4 timer) kan midlertidig øke risikoen for blodpropp, spesielt hvis du har noen av de andre faktorene som er angitt.
Det er viktig at du informerer legen din dersom noen av disse tilstandene gjelder deg, selv om du er usikker. Legen din kan avgjøre om bruk av NuvaRing må avbrytes.
Det er viktig at du informerer legen dersom noen av tilstandene ovenfor endrer seg mens du bruker NuvaRing, f.eks. et nært familiemedlem får en blodpropp uten kjent årsak, eller du går mye opp i vekt.
Blodpropper i en blodåre som kalles arterie.
Hva kan skje hvis en blodpropp dannes i en arterie?
På samme måte som en blodpropp i en vene, kan en blodpropp i en arterie forårsake alvorlige problemer. Den kan f.eks. forårsake hjerteinfarkt eller slag.
Faktorer som øker risikoen for en blodpropp i en arterie
Det er viktig å legge merke til at risikoen for hjerteinfarkt eller slag ved bruk av NuvaRing er svært liten, men kan øke:
 • etterhvert som du blir eldre (spesielt eldre enn ca. 35 år)
 • dersom du røyker. Når du bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel som NuvaRing, rådes du til å slutte å røyke. Dersom du ikke er i stand til å slutte å røyke og du er eldre enn 35 år, vil legen råde deg til å bruke en annen prevensjonsmetode.
 • dersom du er overvektig
 • dersom du har høyt blodtrykk
 • dersom et nært familiemedlem har hatt hjerteinfarkt eller slag i ung alder (yngre enn cirka 50 år). I så fall kan du også ha høyere risiko for å få hjerteinfarkt eller slag.
 • dersom du eller noen i nær familie har høyt fettinnhold i blodet (kolesterol eller triglyserider)
 • dersom du får migrene, spesielt «migrene med aura»
 • dersom du har hjerteproblemer (hjerteklaffeil, rytmeforstyrrelse som kalles forkammerflimmer)
 • dersom du har diabetes
Dersom du har flere enn én av disse tilstandene eller dersom noen av dem er spesielt alvorlige, kan risikoen for å utvikle blodpropp øke ytterligere.
Det er viktig at du informerer legen dersom noen av tilstandene ovenfor endrer seg mens du bruker NuvaRing, f.eks. at du begynner å røyke, et nært familiemedlem får blodpropp uten kjent årsak eller du går mye opp i vekt.
Kreft
Informasjonen nedenfor er tatt fra undersøkelser med orale prevensjonsmidler av kombinasjonstypen og kan også gjelde for NuvaRing. Informasjon om vaginal administrering av prevensjonshormoner (som i NuvaRing) er ikke tilgjengelig.
Brystkreft er blitt oppdaget noe oftere hos kvinner som bruker kombinasjons p-piller, men det er ikke kjent hvorvidt dette er forårsaket av behandlingen. For eksempel kan det hende at flere svulster oppdages hos kvinner på kombinasjonspiller fordi de oftere undersøkes av lege. Den økte forekomsten av brystkreft blir gradvis mindre etter at man slutter med kombinasjonspillen. Det er viktig at du regelmessig sjekker brystene dine, og du bør kontakte legen din hvis du kjenner en klump. Du bør også informere legen din dersom en nær slektning har eller noen gang har hatt brystkreft (se avsnittet ”Advarsler og forsiktighetsregler”).
I sjeldne tilfeller har godartede leversvulster og, i enda færre tilfeller, ondartede leversvulster vært rapportert hos p-pillebrukere. Kontakt legen din dersom du får uvanlig kraftige smerter i nedre del av magen.
For brukere av kombinasjonspillen har det vært rapportert at livmorkreft (kreft i livmorslimhinnen) og kreft i eggstokkene forekommer sjeldnere. Dette kan også være tilfelle for NuvaRing, men dette er ikke bekreftet.
Psykiatriske lidelser
Noen kvinner som bruker prevensjonsmidler, inkludert NuvaRing, har rapportert om depresjon eller nedstemthet. Depresjon kan være alvorlig, og kan noen ganger føre til selvmordstanker. Dersom du opplever humørforandringer og symptomer på depresjon, må du kontakte legen din så raskt som mulig for å få medisinske råd.
Barn og ungdom
Sikkerhet og effekt av NuvaRing hos ungdom under 18 år har ikke vært undersøkt.
Andre legemidler og NuvaRing
Fortell alltid legen din hvilke legemidler eller naturlegemidler du allerede bruker. Fortell også enhver annen lege eller tannlege som forskriver andre legemidler (eller apoteket), at du bruker NuvaRing. De kan fortelle deg om det er nødvendig å bruke tilleggsprevensjon (f.eks. mannlige kondomer) og i tilfelle hvor lenge eller om bruken av et annet legemiddel du trenger må endres.
Noen legemidler
 • kan ha en påvirkning på nivåene av virkestoffene i NuvaRing i blodet
 • kan gjøre forebyggingen av graviditet mindre effektiv
 • kan forårsake uventet blødning.
Dette inkluderer legemidler til behandling av:
 • epilepsi (f.eks. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, okskarbazepin, topiramat, felbamat)
 • tuberkulose (f.eks. rifampicin)
 • HIV-infeksjoner (f. eks. ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz)
 • Hepatitt C-virusinfeksjoner (f.eks. boceprevir, telaprevir)
 • andre infeksjonssykdommer (f.eks. griseofulvin)
 • høyt blodtrykk i blodårene i lungene (bosentan)
 • nedstemthet (naturlegemidlet johannesurt)
Dersom du tar legemidler eller naturlegemidler som kan gjøre NuvaRing mindre effektiv, bør du også bruke en barriereprevensjon (f.eks. kondom for menn). Fordi det andre legemidlets virkning på NuvaRing kan vare opptil 28 dager etter at du har sluttet med det, er det nødvendig å bruke barriereprevensjon i tillegg like lenge. Merk: Bruk ikke NuvaRing sammen med pessar, cervixhette eller kvinnelig kondom (Femidom).
NuvaRing kan også påvirke effekten av andre legemidler slik som
 • legemidler som inneholder ciklosporin
 • det antiepileptiske legemidlet lamotrigin (dette kan føre til en økt anfallsfrekvens)
Ikke bruk NuvaRing dersom du har hepatitt C og bruker legemidler som inneholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir da dette kan forårsake økning i leververdier påvist i blodprøver (økning i leverenzymet ALAT).
Legen din kan forskrive en annen type prevensjonsmiddel før du starter behandling med disse legemidlene.
Du kan fortsette med NuvaRing ca. 2 uker etter at denne behandlingen er avsluttet. Se avsnitt 2 ”Hva du må vite før du bruker NuvaRing”.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker noen legemidler.
Du kan bruke tamponger mens du bruker NuvaRing. Sett inn NuvaRing før du setter inn en tampong. Vær spesielt påpasselig når du fjerner en tampong slik at du er sikker på at ikke ringen ved et uhell blir dratt med ut. Hvis ringen kommer ut, kan du bare skylle den i kaldt eller lunkent vann og sette den inn igjen med en gang.
Det har forekommet brudd i ringen ved samtidig bruk av et vaginalt produkt, som glidemiddel eller midler til behandling av infeksjon (se avsnitt 3, «Hva du må gjøre dersom ... Ringen din brekker»). Bruk av sæddrepende midler eller midler mot soppinfeksjoner i skjeden vil ikke redusere den preventive effekten av NuvaRing.
Laboratorieprøver
Dersom du skal ta en form for blod- eller urinprøve, bør du informere helsepersonellet om at du bruker NuvaRing fordi den kan påvirke resultatet av noen prøver.
Graviditet og amming
NuvaRing skal ikke brukes av kvinner som er gravide eller som tror de kan være gravide.
Dersom du blir gravid mens du bruker NuvaRing, skal du ta ut ringen og kontakte legen din.
Dersom du ønsker å slutte med NuvaRing fordi du ønsker å bli gravid, se avsnittet «Hvis du ønsker å slutte med NuvaRing».
Det anbefales generelt ikke å bruke NuvaRing under amming. Dersom du ønsker å bruke NuvaRing mens du ammer, må du rådføre deg med legen din.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke evnen til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke sannsynlig at NuvaRing påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker NuvaRing
Du kan selv sette inn og ta ut NuvaRing. Legen din vil fortelle deg når du kan begynne med NuvaRing for første gang. Vaginalringen må settes inn på riktig dag i din månedlige syklus (se avsnittet «Når skal du sette inn den første ringen») og være på plass i 3 uker på rad. Sjekk regelmessig at ringen fortsatt er i skjeden din (for eksempel før og etter samleie) for å være sikker på at du er beskyttet mot graviditet. Etter den tredje uken tar du NuvaRing ut og har en ukes pause. Vanligvis vil du få din månedlige blødning i løpet av denne ringfrie pausen.
Ved bruk av NuvaRing skal kvinnelig barriereprevensjon, som for eksempel pessar, cervixhette eller kvinnelig kondom (Femidom), ikke brukes. Disse barrieremetodene skal ikke brukes som back-up metode for din prevensjon fordi NuvaRing kan interferere med korrekt plassering og posisjonering av pessar, cervixhette eller kvinnelig kondom (Femidom). Du kan imidlertid bruke en kondom for menn som en ekstra barriereprevensjon.
Hvordan du setter inn og tar ut NuvaRing
 1. Før du setter inn ringen må du sjekke at den ikke er gått ut på dato (se avsnitt 5 «Hvordan du oppbevarer NuvaRing»).
 2. Vask hendene før du setter inn eller tar ut ringen.
 3. Velg den stillingen du synes er mest behagelig, enten stående med et ben løftet opp, sittende på huk eller liggende.
 4. Ta NuvaRing ut av folieposen.
 5. Hold ringen mellom tommel og pekefinger, press de motsatte sidene sammen og før ringen inn i skjeden (se figurene 1-4). Alternativt kan du velge å bruke NuvaRing applikator (ikke inkludert i samme pakning som NuvaRing) som hjelp til å sette inn ringen. NuvaRing applikator er ikke nødvendigvis tilgjengelig i alle land. Når NuvaRing er på plass, skal du ikke kjenne noe. Hvis det føles ukomfortabelt, kan du forsiktig endre plasseringen av NuvaRing (f.eks. skyve ringen noe lenger opp i skjeden) til det føles komfortabelt. Ringens nøyaktige plassering i skjeden er ikke viktig.
 6. Etter 3 uker skal du ta NuvaRing ut av skjeden. Du kan gjøre dette ved å hekte pekefingeren under den fremre kanten av ringen eller ved å gripe tak i kanten mellom pekefinger og langfinger og trekke den ut (se figur 5). Dersom du finner NuvaRing i skjeden men ikke er i stand til å ta den ut, må du kontakte legen din.
 7. Kast den brukte ringen sammen med det vanlige husholdningsavfallet, helst pakket i den gjenlukkede folieposen. Skyll ikke NuvaRing ned i toalettet.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur 1
Ta NuvaRing ut av folieposen
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur 2
Press ringen sammen
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur 3
Finn en behagelig stilling for å sette inn ringen
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur 4A
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur 4B
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur 4C
Før ringen inn i skjeden med én hånd (Figur 4A), om nødvendig kan kjønnsleppene skilles med den andre. Skyv ringen inn i skjeden til det føles komfortabelt (Figur 4B). La ringen sitte på plass i 3 uker (Figur 4C).
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur 5:
NuvaRing kan tas ut ved å hekte pekefingeren under ringen, eller ved å gripe tak i ringen mellom pekefingeren og langfingeren og trekke den ut.
Tre uker med, én uke uten
 1. Fra den dagen du setter inn ringen må den bli værende på plass uten avbrudd i 3 uker.
 2. Etter 3 uker tar du ringen ut på samme ukedag og til omtrent samme tid som du satte den inn. Hvis du for eksempel satte inn NuvaRing på en onsdag ca. kl. 22.00, bør du ta ut ringen 3 uker senere, på onsdag, ca. kl. 22.00.
 3. Etter at du har tatt ut ringen skal du ikke bruke noen ring i én uke. I løpet av denne pausen på én uke bør du få en underlivsblødning. Denne starter vanligvis 2-3 dager etter at NuvaRing er tatt ut.
 4. Etter nøyaktig én ukes pause (igjen på samme ukedag og omtrent til samme tid) starter du med en ny ring selv om underlivsblødningen ikke er avsluttet enda.
  Dersom den nye ringen settes inn mer enn 3 timer for sent, kan beskyttelsen mot graviditet være redusert. Følg instruksjonene i avsnittet «Hva du må gjøre dersom du har glemt å sette inn en ny ring etter den ringfrie pausen».
Dersom du bruker NuvaRing som beskrevet ovenfor, vil underlivsblødningen din finne sted omtrent de samme dagene hver måned.
Når skal du sette inn den første ringen
 • Du har ikke brukt et hormonelt prevensjonsmiddel den siste måneden
  Sett inn den første NuvaRing på den første dagen i din naturlige syklus (dvs. den første menstruasjonsdagen). NuvaRing begynner å virke med én gang. Du trenger ikke bruke tilleggsprevensjon. Du kan også begynne med NuvaRing mellom dag 2 og dag 5 i din syklus, men pass da på at du også bruker tilleggsprevensjon (slik som mannlig kondom) dersom du har samleie de første 7 dagene du bruker NuvaRing. Dette rådet trenger du bare å følge når du bruker NuvaRing for første gang.
 • Du har brukt en kombinasjonspille den siste måneden.
  Begynn med NuvaRing senest dagen etter at den tablettfrie perioden for din nåværende pille er ferdig. Hvis p-pillepakningen din også inneholder uvirksomme tabletter, skal du begynne med NuvaRing senest dagen etter den siste uvirksomme tabletten. Hvis du ikke er helt sikker på hvilken tablett dette er, kan du spørre lege eller apotek. Forleng aldri den hormonfrie pausen med din nåværende p-pille utover den anbefalte lengden.
  Dersom du har brukt p-pillen regelmessig og korrekt, og du er sikker på at du ikke er gravid, kan du også slutte å ta den nåværende p-pillen din hvilken dag som helst og begynne med NuvaRing umiddelbart.
 • Du har brukt et prevensjonsplaster den siste måneden
  Begynn med NuvaRing senest dagen etter din vanlige plasterfrie periode.
  Forleng aldri den plasterfrie pausen utover den anbefalte lengden.
  Dersom du har brukt plasteret regelmessig og korrekt, og du er sikker på at du ikke er gravid, kan du også slutte med plasteret hvilken dag som helst og begynne med NuvaRing umiddelbart.
 • Du har brukt en minipille (en pille som bare inneholder gestagen) den siste måneden.
  Du kan slutte med minipillen hvilken dag som helst og begynne med NuvaRing neste dag på samme tid som du normalt ville ha tatt pillen din. Men pass på at du også bruker tilleggsprevensjon (slik som mannlig kondom) de første 7 dagene du bruker ringen.
 • Du har brukt prevensjonsmiddel i form av injeksjon eller implantat eller hormonspiral den siste måneden.
  Begynn med NuvaRing når den neste injeksjonen din skal settes eller den dagen implantatet eller hormonspiralen tas ut. Men pass på at du også bruker tilleggsprevensjon (slik som mannlig kondom) de første 7 dagene ringen brukes.
 • Etter en fødsel
  Hvis du nettopp har fått barn, kan legen din be deg om å vente til etter din første normale menstruasjonsblødning før du begynner med NuvaRing. Noen ganger er det mulig å begynne tidligere. Legen din vil gi deg råd. Hvis du ammer og ønsker å bruke NuvaRing, bør du først diskutere dette med legen din.
 • Etter spontanabort eller svangerskapsavbrudd
  Legen din vil gi deg råd.
Hva du må gjøre dersomRingen din blir støtt ut av skjeden ved et uhell
NuvaRing kan støtes tilfeldig ut av skjeden for eksempel hvis den ikke ble satt ordentlig inn, mens du fjerner en tampong, under samleie, ved forstoppelse eller dersom du har nedfallen livmor (prolaps). Derfor bør du regelmessig sjekke om ringen fortsatt er i skjeden din (for eksempel før og etter samleie).
Ringen din har vært midlertidig ute av skjeden
NuvaRing kan fortsatt beskytte deg mot å bli gravid, men dette avhenger av hvor lenge den har vært ute av skjeden din.
Hvis ringen har vært ute av skjeden i:
 • mindre enn 3 timer, vil den fortsatt beskytte deg mot graviditet. Du bør vaske ringen i kaldt eller lunkent vann (ikke bruk varmt vann) og sette ringen inn igjen så raskt som mulig, men kun dersom ringen har vært ute av skjeden i mindre enn 3 timer.
 • mer enn 3 timer i den første og andre uken, kan det hende du ikke er beskyttet mot graviditet. Du bør vaske ringen i kaldt eller lunkent vann (ikke bruk varmt vann) og sette ringen inn i skjeden igjen så snart du husker det, og la ringen være på plass uten avbrudd i minst 7 dager. Bruk mannlig kondom dersom du har samleie i løpet av disse 7 dagene. Hvis du er i din første uke og du hadde samleie i de foregående 7 dagene, er det en mulighet for at du kan være gravid. I tilfelle må du kontakte legen din.
 • mer enn 3 timer i den tredje uken, kan det hende du ikke er beskyttet mot graviditet. Du bør kaste den ringen og velge én av følgende to muligheter:
  1. Sett inn en ny ring umiddelbart
  Dette vil starte den neste 3-ukers perioden med ringen. Det kan hende du ikke får noen menstruasjon, men gjennombruddsblødning og sporblødning kan forekomme.
  2. Ikke sett inn en ny ring. Ha en menstruasjon først og sett inn en ny ring ikke senere enn 7 dager fra det tidspunktet den foregående ringen ble tatt ut eller falt ut.
  Denne muligheten bør du bare velge dersom du har brukt NuvaRing sammenhengende de siste 7 dagene.
 • et ukjent tidsrom kan det hende at du ikke er beskyttet mot graviditet. Ta en graviditetstest og rådfør deg med lege før innsetting av ny ring.
Ringen din brekker
En sjelden gang kan NuvaRing brekke. Det er rapportert om vaginal skade i forbindelse med at ringen brekker. Hvis du oppdager at NuvaRing har brukket, skal du kaste den ringen og begynne med en ny ring så snart som mulig. Bruk tilleggsprevensjon (f.eks. mannlig kondom) de neste 7 dagene. Kontakt legen din dersom du hadde samleie før du oppdaget at ringen var brukket.
Du har satt inn mer enn én ring
Det har ikke vært rapportert alvorlige skadelige effekter på grunn av overdose av hormonene i NuvaRing. Hvis du ved et uhell har satt inn mer enn én ring kan du føle deg dårlig (kvalm) eller kaste opp eller få blødning fra skjeden. Ta ut overflødige ringer, og kontakt legen din hvis symptomene vedvarer.
Du har glemt å sette inn en ny ring etter den ringfrie pausen
Hvis den ringfrie pausen var lenger enn 7 dager, sett en inn en ny ring så snart du husker det. Bruk tilleggsprevensjon (slik som mannlig kondom) hvis du har samleie de neste 7 dagene. Hvis du hadde samleie i den ringfrie pausen, er det en mulighet for at du kan være gravid. Snakk med legen din omgående. Jo lenger den ringfrie pausen varer, jo høyere er risikoen for å bli gravid.
Du har glemt å ta ut ringen.
 • Dersom ringen din har vært på plass imellom 3 og 4 uker, vil den fortsatt beskytte deg mot graviditet. Ta din vanlige ringfrie pause på én uke, og sett deretter inn en ny ring.
 • Hvis ringen din har vært på plass i mer enn 4 uker, er det er en mulighet for at du er gravid. Kontakt legen din før du begynner med en ny ring.
En menstruasjonsblødning uteblir
 • Du har brukt NuvaRing i henhold til bruksanvisningen. Hvis en menstruasjonsblødning uteblir og du har brukt NuvaRing i henhold til bruksanvisningen og ikke brukt andre legemidler, er det svært usannsynlig at du er gravid. Fortsett med NuvaRing som vanlig. Hvis en menstruasjonsblødning uteblir to ganger på rad, kan du være gravid. Informer lege omgående. Begynn ikke med den neste NuvaRing før legen har sjekket at du ikke er gravid.
 • Dersom du har avveket fra den anbefalte bruk av NuvaRing. Hvis en menstruasjonsblødning uteblir og du ikke har fulgt bruksanvisningen og ikke får den forventede blødningen i den første normale ringfrie perioden, kan du være gravid. Kontakt legen din før du starter med en ny ring.
Du får uventet blødning
Mens de bruker NuvaRing, får noen kvinner uventede blødninger fra skjeden mellom menstruasjonene. Det kan hende at du trenger å bruke bind eller tampong. La i alle tilfelle ringen være i skjeden og fortsett å bruke ringen som normalt. Hvis den uregelmessige blødningen blir kraftig eller starter på nytt, bør du snakke med lege.
Du ønsker å endre den første menstruasjonsdagen
Hvis du bruker NuvaRing som anvist, vil din menstruasjon (bortfallsblødning) begynne i den ringfrie pausen. Hvis du ønsker å endre den dagen den begynner, kan du gjøre den ringfrie pausen kortere (men aldri lengre). Hvis for eksempel din ringfrie pause vanligvis starter på en fredag, kan du endre dette til en tirsdag (3 dager tidligere) fra neste måned av. Du setter helt enkelt ringen din inn 3 dager tidligere enn vanlig. Hvis du gjør den ringfrie pausen veldig kort (f.eks. 3 dager eller mindre), får du kanskje ikke din vanlige blødning. Du kan få spotting (dråper eller stenk av blod) eller gjennombruddsblødning mens du bruker den neste ringen.
Ta kontakt med legen din for råd dersom du ikke er sikker på hvordan du skal gå fram.
Du ønsker å utsette menstruasjonen
Selv om det ikke er det anbefalte behandlingsopplegget, er utsettelse av menstruasjonen (bortfallsblødningen) mulig ved å sette inn en ny ring rett etter at den ringen som nå er i bruk er tatt ut, uten noen ringfri pause mellom ringene. Du kan la den nye ringen sitte inne i maksimum 3 uker. Du kan oppleve spotting (dråper eller stenk av blod) eller gjennombruddsblødning mens du bruker den nye ringen. Når du ønsker at menstruasjonen skal begynne, tar du bare ringen ut. Ha din vanlige ringfrie pause på én uke og sett deretter inn en ny ring.
Du kan spørre legen din om råd før du bestemmer deg for å utsette menstruasjonen.
Når du ønsker å slutte med NuvaRing
Du kan slutte med NuvaRing når du måtte ønske det. Hvis du ikke ønsker å bli gravid, kan du spørre legen din om andre prevensjonsmetoder.
Hvis du slutter med NuvaRing fordi du ønsker å bli gravid, anbefales det vanligvis at du venter til du har hatt en naturlig menstruasjonsblødning før du prøver å bli gravid. Dette vil gjøre det lettere å beregne når barnet vil bli født.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan NuvaRing forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du får bivirkninger, spesielt hvis de er alvorlige eller vedvarende eller helsetilstanden din endres og du tror dette kan være forårsaket av NuvaRing, må du rådføre deg med legen din.
Det er økt risiko for blodpropp i vener (venøs tromboembolisme) eller blodpropp i arteriene (arteriell tromboembolisme) hos alle kvinner som bruker kombinerte hormonelle prevensjonsmidler. For mer detaljert informasjon om spesiell risiko ved bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler, se avsnitt 2 «Hva du må vite før du bruker NuvaRing».
Dersom du er allergisk overfor et av innholdsstoffene i NuvaRing (overfølsomhet) kan du oppleve følgende symptomer (frekvens ikke kjent): angioødem og/eller anafylaksi (hevelse i ansiktet, leppene, tungen og/eller halsen og/eller svelgeproblemer) eller elveblest sammen med pustevansker. Dersom dette skjer, må du ta ut NuvaRing og kontakte legen din omgående.
Brukere av NuvaRing har rapportert følgende bivirkninger:
Vanlige: kan berøre inntil 1 av 10 kvinner
 • magesmerter, kvalme
 • soppinfeksjon i skjeden (slik som ”trøske”), ubehag i skjeden på grunn av ringen, underlivskløe, utflod
 • hodepine eller migrene, nedstemthet, nedsatt sexlyst
 • brystsmerter, bekkensmerter, smertefull menstruasjon
 • akne (kviser)
 • vektøkning
 • ringen faller ut
Mindre vanlige: kan berøre inntil 1 av 100 kvinner
 • synsforstyrrelser, svimmelhet
 • oppblåst mage, oppkast, diaré eller forstoppelse
 • tretthet, uvelhet eller irritabilitet, humørendringer, humørsvingninger
 • væskeansamling i kroppen (ødem)
 • blære- eller urinveisinfeksjon
 • vansker eller smerter under vannlating, sterkt ønske eller sterk trang til å late vannet, hyppigere vannlating
 • problemer under samleie, inkludert smerter, blødning eller at partneren kjenner ringen
 • forhøyet blodtrykk
 • økt appetitt
 • ryggsmerter, muskelkramper, smerter i ben eller armer
 • mindre følsomhet i huden
 • såre eller større bryster, fibrosystisk brystsykdom (cyster i brystene som kan bli hovne eller smertefulle)
 • livmorhalsbetennelse, polypper i livmorhalsen (vekst i livmorhalsen), kanten på livmorhalsen vender utover (ektropion)
 • endringer i menstruasjonsblødningene (f eks kan blødningene bli kraftige, lange, uregelmessige eller stanse helt), ubehag i bekkenet, premenstruelt syndrom, kramper i livmoren
 • infeksjon i skjeden (forårsaket av sopp eller bakterier), brennende følelse, lukt, smerter, ubehag eller tørrhet i skjeden eller ytre kjønnsorganer
 • hårtap, eksem, kløe, utslett eller hetetokter
Sjeldne: kan berøre inntil 1 av 1000 kvinner
 • skadelige blodpropper i en vene eller arterie, f.eks.
  • i et ben eller en fot
  • i en lunge
  • hjerteinfarkt
  • slag
  • lite slag eller forbigående slaglignende symptomer, såkalt transitorisk iskemisk attakk (TIA)
  • blodpropp i lever, mage/tarm, nyrer eller øye.

  Risikoen for å få blodpropp kan være større dersom du har andre tilstander som øker denne risikoen (se avsnitt 2 for mer informasjon om tilstandene som øker risikoen for blodpropp og symptomene på blodpropp).
 • sekresjon fra brystene
Ikke kjent (kan ikke beregnes ut ifra tilgjengelige data)
 • kloasma (gulbrune pigmentflekker på huden, spesielt i ansiktet)
 • penisubehag hos partneren (slik som irritasjon, utslett, kløe)
 • manglende evne til å ta ut ringen uten medisinsk assistanse (for eksempel fordi at den har festet seg til skjedeveggen)
 • vaginal skade i forbindelse med at ringen brekker
Brystkreft og leversvulster har vært rapportert hos brukere av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler. For mer informasjon, se avsnitt 2 Advarsler og forsiktighetsregler, Kreft.
I svært sjeldne tilfeller kan NuvaRing brekke. For mer informasjon, se avsnitt 3 Hva du må gjøre dersom...Ringen din brekker.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer NuvaRing
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Hvis du oppdager at et barn har blitt utsatt for hormoner fra NuvaRing må du be legen din om råd.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.
Bruk ikke NuvaRing hvis den ble utlevert til deg for mer enn 4 måneder siden. Utleveringsdatoen er notert på kartongen og folieposen.
Bruk ikke NuvaRing etter utløpsdatoen som er trykket på kartongen og folieposen.
Bruk ikke NuvaRing hvis du oppdager en fargeforandring på ringen eller andre synlige tegn på forringelse.
Kast den brukte ringen sammen med det vanlige husholdningsavfallet, helst pakket i den gjenlukkbare folieposen. Skyll ikke NuvaRing ned i toalettet.
Som med andre legemidler skal ubrukte eller utdaterte ringer ikke kastes i avløpsvann eller med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste ubrukte ringer du ikke lenger har bruk for. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av NuvaRing
 • Virkestoffene er: etonogestrel (11,7 mg) og etinyløstradiol (2,7 mg)
 • Andre innholdsstoffer er: etylenvinylacetat-kopolymer (28 % og 9 % vinylacetat) (en type plast som ikke vil løse seg opp i kroppen) og magnesiumstearat.
Etonogestrel og etinyløstradiol frigis fra ringen i en mengde på henholdsvis 0,120 mg/døgn og 0,015 mg/døgn i 3 uker.
Hvordan NuvaRing ser ut og innholdet i pakningen
NuvaRing er en fleksibel, gjennomsiktig, fargeløs til nesten fargeløs ring, 54 mm bred. Hver ring er pakket i en gjenlukkbar foliepose. Folieposen er pakket i en kartong sammen med dette pakningsvedlegget. Hver kartong inneholder 1 eller 3 ringer.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Merck Sharp & Dohme B.V.
Box 581
2003 PC Haarlem
Nederland
Tilvirkere
NV Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nederland
Representant i Norge:
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
NuvaRing
Vaginalinnlegg 0,120 mg/0,015 mg per 24 timer
Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.02.2019
Mangler tekstalternativ for bilde

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forkammerflimmer (atrieflimmer, atriefibrillering, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk uremisk syndrom (hus, hemolytisk uremisyndrom): Syndrom som kjennetegnes av hemolytisk anemi, trombocytopeni og akutt nyresvikt.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

venøs trombose (venetrombose, veneblodpropp): Blodpropp i en vene.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.