COVID-19 Vaccine Moderna

ModernaVirkestoff: Covid-19-vaksine, SARS CoV-2 mRNA, nukleosidmodifisert (koder for full lengde spike protein)Pakningsvedlegg