Betnovat

Betnovat med chinoform

GlaxoSmithKlineVirkestoff: Betametason, KliokinolPakningsvedlegg