Betnovat

Betnovat med chinoform

GlaxoSmithKlineVirkestoff: Kliokinol, BetametasonPakningsvedlegg