Serkep

Mylan

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Inhalasjonsaerosol

Instruksjonsfilm for bruk av inhalasjonsaerosol med suspensjon

13.03.2020

AeroChamber/AeroChamber Plus

Instruksjonsfilm for bruk av AeroChamber inhalasjonskammer sammen med inhalasjonsaerosol.

13.03.2020

AeroChamber Flow-Vu

Instruksjonsfilm for bruk av AeroChamber Flow-Vu uten maske.

13.03.2020

AeroChamber Flow-Vu med maske til voksne

Instruksjonsfilm for bruk av AeroChamber Flow-Vu med maske til voksne

13.03.2020

Optichamber Diamond uten maske

Instruksjonsfilm som viser bruk av Optichamber Diamond uten maske.

13.03.2020

Optichamber Diamond med maske til voksne

Instruksjonsfilm som viser bruk av Optichamber Diamond med maske til voksne.

13.03.2020

LÆR MER: