Virkestoff: Rotavirus, pentavalent, levende, reassortertPakningsvedlegg