Dupixent

sanofi-aventis

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Dupixent ferdigfylt sprøyte

Instruksjonsfilm for bruk av ferdigfylt sprøyte

12.02.2019

LÆR MER: