BeneFix

Pfizer

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

BeneFix pulver og væske til injeksjonsvæske

Instruksjonsfilm som viser tilberedning av injeksjonsvæske.

29.09.2016

LÆR MER: