Fendrix

GlaxoSmithKlineVirkestoff: Hepatitt B, renset antigenPakningsvedlegg