Integrilin

GlaxoSmithKlineVirkestoff: EptifibatidPakningsvedlegg