Oppdatert fra Legemiddelverket: 20.09.2017, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Mangel på aktivt kull

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.07.2017


Det er for tiden mangel på aktivt kull, på grunn av at Kohle-Compretten 250 mg tabletter ikke lenger leveres og Kull Abigo 150 mg/ml mikstur, suspensjon har leveringsproblemer. På grunn av mangelen kan det være at apoteket tilbyr deg en utenlandsk pakning. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Kohle-Compretten «Merck», Kull «Abigo»

Mangel på acetylsalisylsyre 75 mg enterotabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.07.2017


Mangel på blodfortynnende enterotabletter - Acetylsalisylsyre Actavis 75 mg og Albyl-E 75 mg. På grunn av mangelen kan det være at apoteket tilbyr deg en utenlandsk pakning. De utenlandske pakningene kan ha en annen styrke og være en annen type (legemiddelform) enn du er vant til. Et annet alternativ er acetylsalisylsyre 160 mg enterotabletter. Det er viktig at du fortsetter å ta medisinen din. Ta kontakt med lege eller apotek hvis du har spørsmål om behandlingen.


Varselet gjelder følgende preparater: Albyl-E «Takeda», Acetylsalisylsyre «Actavis»

Mangel på Cinryze

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2017


Det vil fremover være delvis leveringssvikt for Cinryze med styrken 500 E i Norge. Dette vil gjelde frem til 31.12.2017. Ta kontakt med legen din.


Varselet gjelder følgende preparater: Cinryze «Shire Services BVBA»

Ketoprofen og risiko for lysoverfølsomhet

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 21.04.2017


Sollyseksponering (inkludert overskyet vær) eller UV-lys på hudområder i kontakt med ketoprofen kan gi hudreaksjoner som kan være alvorlige (lysoverfølsomhet).


Varselet gjelder følgende preparater: Orudis «sanofi-aventis»

Zantac - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.01.2017


Det er fortsatt leveringsproblemer for Zantac (ranitidin) i ulike styrker og formuleringer. Apotekene kan levere ut utenlandske pakninger i mellomtiden. Rådfør deg med apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2016


Det er for tiden leveringsproblemer for Estradot depotplaster. Det er derfor bestemt at apoteket kan gi deg utenlandske pakninger. Spør på apoteket eller rådfør deg med legen din hvis du har spørsmål.


Varselet gjelder følgende preparater: Estradot «Novartis»

Langvarig mangel på Pranolol 20 mg og 40 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.02.2016


Det er nå normale leveranser av Pranolol tabletter. Det kan allikevel fortsatt hende du får utlevert utenlandske pakninger på apoteket. Det er viktig at du ikke slutter å ta medisinen din.


Varselet gjelder følgende preparater: Pranolol «Actavis»

Ibux mikstur - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2015


Det er for tiden mangel på Ibux 20 mg/ml mikstur «Weifa» på grunn av produksjonsproblemer. Det er foreløpig uvisst hvor lenge mangelsituasjonen vil vare. Ta kontakt med lege eller apotek for mer informasjon.


Varselet gjelder følgende preparater: Ibuprofen Weifa «Weifa AS»