Oppdatert fra Legemiddelverket: 13.12.2017, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Mangel på Furadantin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.12.2017


Det er for tiden mangel på Furadantin 50 mg tabletter. Det kan hende du være du får en utenlandsk pakning på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Furadantin «Meda»

Mulig defekt ved Buccolam ferdigfylte sprøyter

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 08.12.2017


I enkelte tilfeller har den gjennomsiktige sprøytehetten på Buccolam ferdigfylte sprøyter, blitt sittende igjen på sprøyten etter at den røde hetten er tatt av. Sjekk at begge hettene er fjernet, for å hindre at hetten kommer inn i pasientens munn, og for å sikre at pasienten får legemidlet.


Varselet gjelder følgende preparater: Buccolam «Shire Services BVBA»

Mangel på Levaxin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.12.2017


Det er for tiden mangel på Levaxin i Norge. Har du nettopp hentet Levaxin så bør du unngå å hente ny pakning nå. Dette for å sikre at alle pasienter får nødvendig behandling. Hvis du får en utenlandsk pakning med Levaxin på apoteket kan du trenge nøyere oppfølging hos legen i perioden du bruker denne. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Levaxin «Takeda»

Mangel på Egazil

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.12.2017


Det er mangel på Egazil 0,2 mg depottabletter. På grunn av mangelen kan det være at apoteket tilbyr deg en utenlandsk pakning Egazil. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Mangel på Tenofovir disoproxil Teva

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.11.2017


Det er for tiden mangel på Tenofovir disoproxil Teva i Norge. På apoteket vil du i perioden fremover derfor kunne få en utenlandsk pakning. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Tenofovir disoproxil «Teva»

Kalium blir reseptpliktig

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 02.11.2017


Kalium-preparater kunne tidligere kjøpes uten resept, men fra 15.11.17 må man ha resept for at apoteket skal kunne utlevere dem.


Varselet gjelder følgende preparater: Kajos «Meda», Kaleorid «LEO», Kaliumklorid Orifarm «Orifarm Generics»

Mangel på Zoladex

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.10.2017


Det er for tiden mangel på Zoladex implantat 10,8 mg i Norge. På apoteket vil du i perioden fremover derfor kunne få en utenlandsk pakning av samme preparat. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Zoladex 10,8 mg «Orifarm», Zoladex 10,8 mg «AstraZeneca», Zoladex «Farmagon»

Mangel på Diovan mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 06.10.2017


Det er for tiden mangel på Diovan 3 mg/ml mikstur «Novartis». Du kan derfor få utlevert valsartan mikstur i utenlandske pakninger på apoteket. Ta kontakt med apoteket hvis du har spørsmål.


Varselet gjelder følgende preparater: Diovan «Novartis»

Epoetiner kan gi alvorlige hudbivirkninger

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.10.2017


Alvorlige hudreaksjoner er en svært sjelden, men alvorlig bivirkning av epoetiner. Vær oppmerksom på influensalignende symptomer som etterfølges av utslett med rødhet og blemmer i huden og munnslimhinnen, øyne, nese, svelg eller kjønnsorganer. Hudreaksjonene kan ligne alvorlig forbrenning. Får du noen av disse reaksjonene må du kontakte lege umiddelbart.


Varselet gjelder følgende preparater: Retacrit «Hospira», Aranesp «Amgen», NeoRecormon «Roche», Eprex «Janssen», Mircera «Roche»

Prioderm meldt midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2017


Prioderm er meldt midlertidig utgått fra 01.09.2017 og det er usikkert om legemidlet kommer tilbake på det norske markedet.


Valproat gir stor risiko for fosterskader

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 28.09.2017


Valproat gir stor risiko for fosterskader. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen. Rådfør deg med legen din ved spørsmål.


Varselet gjelder følgende preparater: Orfiril «2care4», Orfiril, Orfiril Retard, Orfiril long «Desitin», Orfiril long «2care4», Orfiril «Orifarm»

Mangel på Diprasorin 200 mg/25 mg kapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.09.2017


Det er mangel på Diprasorin 200 mg/25 mg kapsler. På grunn av mangelen kan det være at apoteket tilbyr deg en dansk pakning Asasantin Retard. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Diprasorin «Orion»

Lescol er midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.09.2017


Lescol 20 mg og 40 mg kapsler er ikke lenger tilgjengelig i Norge. Det er viktig at du får annen medisin, slik at du ikke går uten behandling. Ta kontakt med legen din snarest mulig.


Varselet gjelder følgende preparater: Lescol «Orifarm»

Mangel på Cinryze

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2017


Det vil fremover være delvis leveringssvikt for Cinryze med styrken 500 E i Norge. Dette vil gjelde frem til 31.12.2017. Ta kontakt med legen din.


Varselet gjelder følgende preparater: Cinryze «Shire Services BVBA»

Zantac - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.01.2017


Det er fortsatt leveringsproblemer for Zantac (ranitidin) i ulike styrker og formuleringer. Apotekene kan levere ut utenlandske pakninger i mellomtiden. Rådfør deg med apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Ibux mikstur - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2015


Det er for tiden mangel på Ibux 20 mg/ml mikstur «Weifa» på grunn av produksjonsproblemer. Det er foreløpig uvisst hvor lenge mangelsituasjonen vil vare. Ta kontakt med lege eller apotek for mer informasjon.


Varselet gjelder følgende preparater: Ibuprofen Weifa «Weifa AS»