Varsler fra Statens legemiddelverk


Oppdatert fra Legemiddelverket: 11.05.2021, kl. 05:46

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Mangel på Progynova tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.04.2021

Det er mangel på Progynova 1 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med østradiol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Progynova «Bayer AB»

Mangel på Ketogan stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 23.04.2021

Det er mangel på Ketogan 10 mg/50 mg stikkpiller. Kontakt legen din dersom Ketogan stikkpiller ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Ketogan «Pfizer»

Mangel på Surmontil

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.04.2021

Det er mangel på Surmontil 25 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med trimipramin, Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Surmontil «sanofi-aventis»

Mangel på Letrozol

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.04.2021

Det er mangel på Letrozol 2,5 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med letrozol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Letrozol Accord «Accord»

Mangel på Carduran 4 mg depottabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 31.03.2021

Det er mangel på Carduran 4 mg depottabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med doksazosin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Carduran CR «Upjohn EESV, Pfizer»

Mangel på Progynova tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.03.2021

Det er mangel på Progynova 2 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med østradiol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Progynova «Bayer AB»

Mangel på Ezetimib/Simvastatin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.03.2021

Det er mangel på Ezetimib/Simvastatin 10/40 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med virkestoffene Ezetimib/Simvastatin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Ezetimib/Simvastatin Glenmark «Glenmark»

Mangel på Yasminelle tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.03.2021

Det er mangel på Yasminelle 28 tabletter, Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med drospirenon/etinyløstradiol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Yasminelle «Bayer AB»

Mangel på Arthrotec tabletter med modifisert frisetting

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.03.2021

Det er mangel på Arthrotec 50/0,2 mg tabletter med modifisert frisetting, 20 stk. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med diklofenak/misoprostol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Arthrotec «Pfizer»

Mangel på Yasmin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.02.2021

Det er mangel på Yasmin 3/0,03mg tablett 21x3 stk og 28x3 stk. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med drospirenon/etinyløstradiol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Yasmin «Bayer AB»

Mangel på Naproxen-E

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 23.02.2021

Det er mangel på Naproxen-E 375 mg, enterotabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med naproksen. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Naproxen-E «Mylan»

Mangel på Sivextro tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.02.2021

Det er mangel på Sivextro 200 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med tedizolid. Kontakt legein din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Sivextro «MSD»

Mangel på Centyl med kaliumklorid tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.02.2021

Det er mangel på Centyl med kaliumklorid 2,5 mg/573 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med bendroflumetiazid, kaliumklorid. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Centyl med kaliumklorid, Centyl mite med kaliumklorid «Karo Pharma»

Mangel på Diprotit øredråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.02.2021

Det er mangel på Diprotit 0,05% øredråper. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med betametason. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Diprotit «Evolan Pharma»

Mangel på Colrefuz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 31.01.2021

Det er mangel på Colrefuz 500 mikrogram tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med kolkisin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Colrefuz «Actavis»

Mangel på Marcain-Adrenalin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.01.2021

Mangel på Marcain-Adrenalin 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml injeksjonsvæske. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med adrenalin og bupivakain. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Marcain-Adrenalin «Aspen»

Mangel på Liothyronin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 18.01.2021

Det er for tiden mangel på Liothyronin tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med liotyronin, Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Liothyronin «Takeda»

Mangel på Lixiana

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.01.2021

Det er mangel på Lixiana 15 mg filmdrasjerte tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med virkestoffet edoksaban. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Lixiana «Daiichi Sankyo»

Mangel på Digoxin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 12.01.2021

Det er mangel på Digoxin 250 mikrogram tabletter "Takeda". På grunn av mangelen på Digoxin 250 mikrogram tabletter "Takeda" kan du bli tilbudt Lanoxin 250 mikrogram tabletter fra Aspen Pharma. Dersom apoteket ikke kan tilby deg Digoxin eller Lanoxin må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Lenke til SLV

Digoxin Takeda «Takeda»

Mangel på Hydroxyzine

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.01.2021

Det er mangel på Hydroxyzine 10 mg tabletter Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med hydroksyzin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Hydroxyzine Orifarm «Orifarm Generics»

Mangel på Centyl mite med kaliumklorid tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2020

Det er mangel på Centyl mite med kaliumklorid 1,25 mg/573 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med bendroflumetiazid og kaliumklorid. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Centyl med kaliumklorid, Centyl mite med kaliumklorid «Karo Pharma»

Mangel på Qlaira

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.11.2020

Det er mangel på Qlaira tabletter Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med samme kombinasjon av østradiol og dienogest. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Qlaira «Bayer AB»

Mangel på Eligard

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.08.2020

Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Eligard «2care4», Eligard «Astellas»

Mangel på Dalacin vagitorier

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.08.2020

Det er mangel på Dalacin 100 mg vagitorier. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med klindamycin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Dalacin «Pfizer»

Mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 01,mg/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.07.2020

Det er mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 0,1/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray. Det har ikke medført noen vesentlig fare for pasientene som har brukt produktene som har blitt tilbakekalt. Ta kontakt med lege dersom du merker endret virkning av medisinen din slik at legen kan vurdere om du skal få en annen medisin med desmopressin.Det er viktig at du ikke avbryter behandlingen uten å ha snakket med legen. Hvis behandlingen avbrytes kan din helsetilstand bli forverret. Tilpasning til annen medisin med desmopressin kan gjøres hos fastlegen eller hos spesialist og sykehus. Apoteketl kan tilby deg utenlandske pakninger med desmopressin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Octostim «Ferring Legemidler AS», Minirin «Ferring Legemidler AS»

Mangel på Synfase

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.06.2020

Det er mangel på Synfase tabletter Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med noretisteron/etinyløstradiol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Synfase «Pfizer»

Mangel på Stesolid stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.06.2020

Det er mangel på Stesolid 5 mg og 10 mg stikkpiller. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med [virkestoff]. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Stesolid «Actavis»

Mangel på Salazopyrin EN enterotabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020

Mangel på Salazopyrin EN 500 mg enterotabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med sulfasalazin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig. På grunn av begrenset tilgang på utenlandske pakninger av Salazopyrin EN 500 mg kan legen bytte fra sulfasalazin enterotabletter til sulfasalazin tablett eller mikstur, eller til en annen behandling. Vær oppmerksom på at doseringen kan være annerledes dersom du har fått forskrevet en annen behandling/annet preparat fra legen.

Lenke til SLV

Salazopyrin EN «Pfizer»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.04.2020

Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Lenke til SLV

Detrusitol SR «Upjohn EESV, Pfizer»

Mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.12.2019

Det er mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg, pulver til injeksjon, 2 sett. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med alprostadil. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Caverject Dual «Pfizer»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.05.2019

Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått. Apoteket kan derfor tilby deg Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller i stedet. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.

Lenke til SLV

Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mangel på Questran

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.10.2018

Det er mangel på Questran 4 g pulver til mikstur. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med kolestyramin, Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Questran, Questran Loc «Cheplapharm»