Oppdatert fra Legemiddelverket: 18.03.2018, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Esmya utredes på grunn av risiko for leverskade

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 02.03.2018


Ta øyeblikkelig kontakt med lege dersom du kjenner symptomer på leverskade, som kvalme, oppkast, smerte i øvre del av mange, nedsatt matlyst, slapphet eller gulsott.


Varselet gjelder følgende preparater: Esmya «Gedeon Richter»

Mangel på Atozet

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.02.2018


Det er for tiden mangel på flere styrker og pakningsstørrelser av Atozet. Produsenten har store problemer med forsyningen etter orkanen på Puerto Rico. På apoteket kan du derfor oppleve å få utenlandske pakninger eller pakninger med atorvastatin og ezetimib hver for seg. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Atozet «MSD»

Mangel på Testogel

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.02.2018


Det er for tiden mangel på Testogel. Derfor kan det være at apoteket gir deg Tostran i stedet. Tostran inneholder det samme og kommer i tube med en mekanisme som gjør det enkelt å dosere 50 mg testosteron. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Testogel «Besins International»

Mulig defekt ved Buccolam ferdigfylte sprøyter

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 30.01.2018


Det gjennomsiktige sprøytehetten på Buccolam ferdigfylte sprøyter kan noen ganger sitte igjen på sprøyten etter at den røde hetten er fjernet. Sjekk at begge hettene er fjernet før du sprøyter legemidlet inn i munnen på pasienten. Hvis ikke kan han/hun få sprøytehetten i munnen og svelge eller få den i luftveiene. Husk å gi disse instruksjonene til ansatte i skole/barnehage eller andre omsorgspersoner som kan gi legemidler til barnet ditt


Varselet gjelder følgende preparater: Buccolam «Shire Services BVBA»

Mangel på Vancomycin Xellia kapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2018


Det er for tiden mangel på Vancomycin Xellia 125 mg kapsler. På apoteket vil du i perioden fremover derfor kunne få en utenlandsk pakning av samme preparat. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Vancomycin «Xellia»

Vigantol - ingen doseringsendring

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.01.2018


Vigantol dråper har samme dosering som tildigere, På grunn av ny dråpeinnsats for tilsvarende legemiddel, kan det oppstå misforståelser knyttet til dosering av Vigantol. Dosering er fortsatt 500 IE/12,5 mikrogram kolekalsiferol pr dråpe.


Varselet gjelder følgende preparater: Vigantol «2care4»

Mangel på Furadantin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.12.2017


Det er for tiden mangel på Furadantin 50 mg tabletter. Det kan hende du være du får en utenlandsk pakning på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Furadantin «Meda»

Mangel på Tenofovir disoproxil Teva

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.11.2017


Det er for tiden mangel på Tenofovir disoproxil Teva i Norge. På apoteket vil du i perioden fremover derfor kunne få en utenlandsk pakning. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Tenofovir disoproxil «Teva»

Prioderm meldt midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2017


Prioderm er meldt midlertidig utgått fra 01.09.2017 og det er usikkert om legemidlet kommer tilbake på det norske markedet.


Valproat gir stor risiko for fosterskader

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 28.09.2017


Valproat gir stor risiko for fosterskader. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen. Rådfør deg med legen din ved spørsmål.


Varselet gjelder følgende preparater: Orfiril «2care4», Orfiril, Orfiril Retard, Orfiril long «Desitin», Orfiril long «2care4», Orfiril «Orifarm»

Ibux mikstur - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2015


Det er for tiden mangel på Ibux 20 mg/ml mikstur «Weifa» på grunn av produksjonsproblemer. Det er foreløpig uvisst hvor lenge mangelsituasjonen vil vare. Ta kontakt med lege eller apotek for mer informasjon.


Varselet gjelder følgende preparater: Ibuprofen Weifa «Weifa AS»