Oppdatert fra Legemiddelverket: 23.02.2019, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Mangel på Fenemal 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.02.2019


Det er mangel på Fenemal 50 mg tabletter. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket eller legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Fenemal «Takeda»

Mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.02.2019


Det er mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Dostinex 0,5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.02.2019


Det er mangel på Dostinex 0,5 mg tabletter. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Dostinex «Pfizer»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.02.2019


Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Digoxin Takeda 62,5 mg 100 tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 23.01.2019


Det er mangel på Digoxin Takeda 62,5 mikrogram tabletter. Du kan derfor få pakninger fra Orifarm eller 2care4 eller fra utlandet med digoksin tabletter på apoteket. Ved bytte av digoksinmedisin må du umiddelbart kontakte legen din for kontroll.


Varselet gjelder følgende preparater: Digoxin Takeda «Takeda»

Risiko for betennelse i bukspyttkjertelen og strengere prevensjonsråd ved bruk av karbimazol

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 22.01.2019


Ta kontakt med legen din dersom du er i behandling med karbimazol og opplever sterke smerte i magen eller føler deg uvel, dette kan være tegn på akutt bukspyttkjertelbetennelse. Karbimazol skal ikke brukes under svangerskap med mindre legen din har vurdert at dette er nødvendig.


Varselet gjelder følgende preparater: Neo-Mercazole «Amdipharm»

Mangel på Hiprex 1 g tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2019


Det er for tiden mangel på Hiprex 1 g tabletter. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket, eller legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Hiprex «Meda»

Mangel på Hiprex 1 g tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2019


Det er for tiden mangel på Hiprex 1 g tabletter. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket, eller legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Hiprex «Meda»

Mangel på Colchicine Actavis Orifarm 500 mikrogram tabletter, 100 stk

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.12.2018


Det er for tiden mangel på Colchicine Actavis Orifarm 500 mikrogram tabletter, 100 stk. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Colchicine Actavis «Orifarm»

Mangel på Tamoxifen Mylan 20 mg tabletter, 100 stk.

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.12.2018


Det er for tiden mangel på Tamoxifen Mylan 20 mg tabletter, 100 stk. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Tamoxifen «Mylan»

Mangel på Strattera 4 mg/ml mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.12.2018


Det er mangel på Strattera 4mg/ml mikstur. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Strattera «Lilly»

Mangel på Nimotop 30 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.11.2018


Det er mangel på Nimotop 30 mg tabletter. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Nimotop «Bayer AB»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket eller at legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Hvis du har fått utlevert Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter fra apoteket, må du kontakte lege for å vurdere videre behandling. Disse tablettene er ikke likeverdige med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB»

Mangel på Cyklokapron

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Cyklokapron. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Cyklokapron «Meda»

Nye restriksjoner for bruk av valproat hos fertile kvinner - graviditetsforebyggende program innført

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 15.11.2018


Alle fertile kvinner som bruker valproat skal også følge et graviditetsforebyggende program. Snakk med legen din for mer informasjon. Dette gjelder både nye og nåværende brukere av valproat. Viktig: kvinner må ikke slutte å bruke valproat uten først å diskutere det med legen.


Varselet gjelder følgende preparater: Orfiril «2care4», Orfiril, Orfiril Retard, Orfiril long «Desitin», Orfiril long «2care4», Orfiril «Orifarm»

mangel på Questran

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er for tiden mangel på Questran. Du kan derfor få portugisiske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Questran, Questran Loc «Bristol-Myers Squibb»

Mangel på Atenolol Mylan 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol Mylan 50 mg tabletter. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

Retinoider: risiko for fosterskade ved bruk under graviditet og risiko for psykiske reaksjoner

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.09.2018


Retinoider må ikke brukes under graviditet fordi det er svært fosterskadelig. Hvis du blir gravid eller tror du kan være gravid, må du umiddelbart slutte å bruke legemidlet og ta kontakt med lege.


Varselet gjelder følgende preparater: Toctino «Stiefel», Zalna «Meda», Neotigason «2care4», Epiduo 0,3%/2,5% «Galderma», Targretin «Eisai», Neotigason «Actavis», Epiduo 0,1%/2,5% «Galderma», Epiduo «2care4», Acitretin Orifarm «Orifarm Generics», Differin «Galderma», Isotretinoin Orifarm «Orifarm Generics»

Mangel på Calcium-Sandoz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Calcium-Sandoz. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Calcium-Sandoz «Sandoz»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. På apoteket vil du i perioden fremover derfor kunne få en utenlandsk pakning av samme preparat. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»

Mangel på Furadantin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.12.2017


Det er for tiden mangel på Furadantin 50 mg tabletter. Det kan hende du være du får en utenlandsk pakning på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Furadantin «Meda»