Oppdatert fra Legemiddelverket: 22.01.2018, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Mangel på Vancomycin Xellia kapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2018


Det er for tiden mangel på Vancomycin Xellia 125 mg kapsler. På apoteket vil du i perioden fremover derfor kunne få en utenlandsk pakning av samme preparat. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Vancomycin «Xellia»

Vigantol - ingen doseringsendring

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.01.2018


Vigantol dråper har samme dosering som tildigere, På grunn av ny dråpeinnsats for tilsvarende legemiddel, kan det oppstå misforståelser knyttet til dosering av Vigantol. Dosering er fortsatt 500 IE/12,5 mikrogram kolekalsiferol pr dråpe.


Varselet gjelder følgende preparater: Vigantol «2care4»

Detremin, Ny doseringsanordning gir 800 IE/20 mikrogram pr dråpe

Type: Doseringsendring

Publisert første gang: 15.12.2017


Detremin dråper har fått ny dråpestørrelse/doseringsanordning. Hver dråpe er blitt større slik at antall dråper som skal doseres er redusert. Snakk med apoteket eller legen din ved tvil.


Varselet gjelder følgende preparater: Detremin «Renapharma»

Mulig defekt ved Buccolam ferdigfylte sprøyter

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 08.12.2017


I enkelte tilfeller har den gjennomsiktige sprøytehetten på Buccolam ferdigfylte sprøyter, blitt sittende igjen på sprøyten etter at den røde hetten er tatt av. Sjekk at begge hettene er fjernet, for å hindre at hetten kommer inn i pasientens munn, og for å sikre at pasienten får legemidlet.


Varselet gjelder følgende preparater: Buccolam «Shire Services BVBA»

Mangel på Furadantin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.12.2017


Det er for tiden mangel på Furadantin 50 mg tabletter. Det kan hende du være du får en utenlandsk pakning på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Furadantin «Meda»

Mangel på Levaxin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.12.2017


Det er for tiden mangel på Levaxin i Norge. Har du nettopp hentet Levaxin og har nok til mangelperioden er over, er det fint om du venter med å hente ny pakning. Det kan være du får et norsk eller utenlandsk alternativ til Levaxin i perioden det er mangel. Ta kontakt med lege dersom du opplever endret effekt av alternativet til Levaxin. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek


Varselet gjelder følgende preparater: Levaxin «Takeda»

Mangel på Egazil

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.12.2017


Det er mangel på Egazil 0,2 mg depottabletter. På grunn av mangelen kan det være at apoteket tilbyr deg en utenlandsk pakning Egazil. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Mangel på Tenofovir disoproxil Teva

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.11.2017


Det er for tiden mangel på Tenofovir disoproxil Teva i Norge. På apoteket vil du i perioden fremover derfor kunne få en utenlandsk pakning. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Tenofovir disoproxil «Teva»

Prioderm meldt midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2017


Prioderm er meldt midlertidig utgått fra 01.09.2017 og det er usikkert om legemidlet kommer tilbake på det norske markedet.


Valproat gir stor risiko for fosterskader

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 28.09.2017


Valproat gir stor risiko for fosterskader. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen. Rådfør deg med legen din ved spørsmål.


Varselet gjelder følgende preparater: Orfiril «2care4», Orfiril, Orfiril Retard, Orfiril long «Desitin», Orfiril long «2care4», Orfiril «Orifarm»

Mangel på Diprasorin 200 mg/25 mg kapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.09.2017


Det er mangel på Diprasorin 200 mg/25 mg kapsler. På grunn av mangelen kan det være at apoteket tilbyr deg en dansk pakning Asasantin Retard. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Diprasorin «Orion»

Zantac - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.01.2017


Det er fortsatt leveringsproblemer for Zantac (ranitidin) i ulike styrker og formuleringer. Apotekene kan levere ut utenlandske pakninger i mellomtiden. Rådfør deg med apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Ibux mikstur - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2015


Det er for tiden mangel på Ibux 20 mg/ml mikstur «Weifa» på grunn av produksjonsproblemer. Det er foreløpig uvisst hvor lenge mangelsituasjonen vil vare. Ta kontakt med lege eller apotek for mer informasjon.


Varselet gjelder følgende preparater: Ibuprofen Weifa «Weifa AS»