Oppdatert fra Legemiddelverket: 23.10.2018, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 18.10.2018


Hydroklortiazid brukes ved behandling av høyt blodtrykk, ulike typer ødem og hjertesvikt. Det er sett økt risiko for to sjeldne hudkreft-typer ved bruk av hydroklortiazid. Begge disse krefttypene kan i de aller fleste tilfeller kureres. Kontakt legen din dersom du oppdager mistenkelige forandringer på huden eller leppen. Ikke stopp behandlingen uten å snakke med legen din.


Varselet gjelder følgende preparater: Kandesartan-Hydroklortiazid Farmagon «Farmagon», Renitec Comp Mite «Orifarm», Candemox Comp «Sandoz», Diovan Comp «Orifarm», Hyzaar «Orifarm», Hydrochlorothiazide Orion «Orion», Hydrochlorothiazide Orifarm «Orifarm Generics», Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz «Sandoz», Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka «KRKA», Hypoloc Comp «Menarini», MicardisPlus «Boehringer Ingelheim», Diovan Comp «Farmagon», Normorix mite «Takeda», Olmetec Comp «Daiichi Sankyo», Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz «Sandoz», Co-Renitec «Orifarm», Atacand Plus, Atacand Plus Mite «AstraZeneca», Lisinopril/Hydroklortiazid «Actavis», Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz «Sandoz GmbH», Zofenil Comp «Menarini», Lodoz «Merck», Cozaar Comp, Cozaar Comp Forte «Farmagon», Losartan/Hydrochlorothiazide Krka «KRKA», Valsartan/Hydrochlorthiazid «Actavis», Atacand Plus «Orifarm», Cozaar Comp, Cozaar Comp Forte «MSD», Esidrex «Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals», Actelsar HCT «Actavis», Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz «Sandoz (2)», Benetor Comp «Menarini», Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka «KRKA», MicardisPlus «2care4», Zestoretic, Zestoretic mite «AstraZeneca», Diovan Comp «Novartis», CoAprovel «Orifarm AS», Enalapril Comp «ratiopharm», Corixil «Farmagon», Exforge HCT «Novartis», Hydromed «MediLink», Teveten Comp «Mylan Healthcare Norge AS», Cotareg «Orifarm», Irbesartan/Hydroklortiazid «Actavis», Hytacand «Orifarm», Candesartan/Hydrochlorotiazide Orion «Orion», Alea Comp «Menarini», Renitec Comp «MSD», CoAprovel «Sanofi Clir SNC»

Mangel på Akynzeo

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.09.2018


Det er for tiden mangel på Akynzeo. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Akynzeo «Helsinn Birex Pharmaceuticals»

Mangel på Stesolid injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2018


Det er for tiden mangel på Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Stesolid «Actavis»

Retinoider: risiko for fosterskade ved bruk under graviditet og risiko for psykiske reaksjoner

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.09.2018


Retinoider må ikke brukes under graviditet fordi det er svært fosterskadelig. Hvis du blir gravid eller tror du kan være gravid, må du umiddelbart slutte å bruke legemidlet og ta kontakt med lege.


Varselet gjelder følgende preparater: Toctino «Stiefel», Zalna «Meda», Neotigason «2care4», Epiduo 0,3%/2,5% «Galderma», Targretin «Eisai», Neotigason «Actavis», Epiduo 0,1%/2,5% «Galderma», Epiduo «2care4», Acitretin Orifarm «Orifarm Generics», Differin «Galderma», Isotretinoin Orifarm «Orifarm Generics»

Mangel på Sinemet tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.08.2018


Det er for tiden mangel på Sinemet tabletter. Du kan derfor få utenlandske pakninger med levodopa/karbidopa på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinemet «Orifarm», Sinemet «MSD»

Risiko for kommuniserende hydrocefalus etter behandling med Spinraza

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 09.08.2018


Det er rapportert at fem pasienter har fått unormal opphopning av væske i hjernens hulrom etter behandling med Spinraza. Kontakt lege om du har fått behandling med Spinraza og kjenner symptomer som: - vedvarende oppkast eller hodepine - uforklarlig nedsatt bevissthet - registrerer en økning av hodeomkrets hos barn.


Varselet gjelder følgende preparater: Spinraza «Biogen»

Nye begrensninger i bruk, ny kontraindikasjon og krav til oppfølging under behandlingen

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 02.08.2018


Det er meldt enkelte tilfeller av leverskade ved bruk av Esmya. Hvis du bruker Esmya skal du følges opp av legen med målinger av leververdier før, under og etter behandlingen. Vær oppmerksom på tegn eller symptomer på leverskade som kvalme, oppkast, smerte i øvre del av mage, nedsatt matlyst, slapphet eller gulsott (gulfarge i øyne eller hud). Dersom du får noen av disse symptomene skal du ikke ta flere tabletter og kontakte lege umiddelbart.


Varselet gjelder følgende preparater: Esmya «Gedeon Richter»

Mangel på legemidler med virkestoffet valsartan

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.07.2018


Det er for tiden mangel på enkelte blodtrykkslegemidler som inneholder valsartan. Årsaken er funn av forurensning fra produksjonen i tabletter fra enkelte produsenter, og salget av disse er stoppet fra apotek. Det er vurdert trygt at du fortsetter å ta tablettene du har frem til ny pakning skal hentes på apoteket. På grunn av mangel på norske pakninger, kan du få utenlandske pakninger på apoteket eller legen din kan gi deg resept på et annet legemiddel med lik virkning. Følg rådene fra lege og apotek, samt Legemiddelverkets råd på legemiddelverket.no.


Varselet gjelder følgende preparater: Diovan «Novartis», Diovan Comp «Novartis», Valsartan/Hydrochlorthiazid «Actavis», Valsartan Sandoz «Sandoz», Diovan Comp «Farmagon», Diovan Comp «Orifarm», Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz «Sandoz», Corixil «Farmagon», Cotareg «Orifarm», Diovan «Farmagon», Valsartan «Actavis»

Mangel på Ventoline inhalasjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 10.07.2018


Det er for tiden mangel på Ventoline inhalasjonsvæske 1 mg/ml og 2 mg/ml. Du kan derfor få utenlandske pakninger med salbutamol inhalasjonsvæske på apoteket. Vær nøye med at doseringen blir riktig. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Ventoline «GlaxoSmithKline»

Mangel på Diural dråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 10.07.2018


Det er for tiden mangel på Diural dråper. Du kan derfor få utenlandske pakninger med furosemid mikstur på apoteket. Miksturen kan ha andre doseringsredskaper enn Diural dråper. Vær nøye med at doseringen blir riktig. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Diural «Actavis»

Mangel på Apresolin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 06.07.2018


Det er mangel på Apresolin 25 mg tabletter. Det kan derfor hende du får en utenlandsk pakning med hydralazinhydroklorid på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Apresolin «Amdipharm»

Mangel på Adalat Oros 30 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.07.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros 30 mg. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Legen din kan skrive resept på et annet legemiddel om ikke utenlandske pakninger kan skaffes. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB»

Mangel på Carduran CR 4 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Carduran CR 4 mg. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Carduran CR «Pfizer»

Mangel på Adalat Oros 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros 20 mg. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Det kan være legen din øker styrken til Adalat Oros 30 mg eller behandler deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. På apoteket vil du i perioden fremover derfor kunne få en utenlandsk pakning av samme preparat. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»

Mangel på Furadantin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.12.2017


Det er for tiden mangel på Furadantin 50 mg tabletter. Det kan hende du være du får en utenlandsk pakning på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Furadantin «Meda»

Prioderm meldt midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2017


Prioderm er meldt midlertidig utgått fra 01.09.2017 og det er usikkert om legemidlet kommer tilbake på det norske markedet.